Årsrapport mal 2019

Medlemsliste Mal 2019

VBUF Innkalling landsmøte og kurs 2019 1

Landsmøte og medlemskursing 2019

27. jan, 2019

Innkalling til landsmøte og medlemskursing 2019

Vi kaller inn til landsmøte og medlemskursing for våre lokallag.
Dato: 15. - 17. mars 2019.
Bindende påmelding innen 10 februar sendes til VBUFpost@hotmail.com
2 delegater fra hvert lokallag.

Frister

10. juli: Tilbakebetale ubrukte Frifondmidler til foreningen.

27. juli: Frist for å sende inn rapportskjema for Frifond-midler 2017/2018. vbufpost@hotmail.com

03. august: Frist for å sende inn søknadsskjema for Frifond-midler 2018/2019. Se mail fra vbufpost@hotmail.com

 

Søknadsskjema mal 2018 2019

rapportskjema mal 2017 2018

Påmelding til landsmøte 2018.

Husk å melde dere på årets landsmøtet. Forslag på saker må sendes til vbufpost@hotmail.com innen 17.06.2018

Regnskap mal

Last ned malen og bruk den når du skal få pengene tilbakebetalt.

Siste nytt

8. feb, 2018

Årsrapport 2017, medlemsliste 2017, regnskap 2017 og årsberetning 2017

Årsrapport 2017, medlemsliste 2017, regnskap 2017 og årsberetning 2017 må sendes til vbufpost@hotmail.com innen gitte frister.

4. mar, 2016

Landsmøte 2016 og kurs

Landsmøte 2016 og kurs arrangeres i år 15.-17. april. Sted: Oslo. Ta kontakt med styreleder i deres lokallag for ytterliggere informasjoner.

Medlemsliste Mal 2015

Fjern de cellene dere ikke trenger. Legg til flere hvis dere har flere medlemmer enn det det er plass til i denne malen. Husk oppdatering. Ta kontakt på vbufpost@hotmail.com hvis dere trenger hjelp.

Aarsrapport_lokallag_grunnlagsaaret_2015 Mal

Frist for innsending av årsrapport2015 og medlemsliste2015 mm.

Hei, alle lokallag! Husk å sende inn årsrapport2015 og medlemsliste2015 innen 22.mars 2016.

Det skal både sendes digitalt(uten signatur) per email til emailadressen: vbufpost@hotmail.com

og per post med signatur og dato til adressen: VBUF, v/Harriet Kampen, Betzy Kjelsbergs Vei 144A, 3024 DRAMMEN

I tillegg til det vanlige dere pleier å sende inn, som årsberetning og regnskap, skal det også sendes inn årsmøteprotokoll for 2015.

 

Frister

Frist for å sende inn rapportskjema på brukte frifond-midler er satt til 20. september 2015

Frist for å sende inn søknadsskjema for nye Frifond-midler er 1. oktober 2015. Jo tidligere søknaden sendes inn, desto fortere blir midlene videreformidlet. 

Nye frister:

Frifond-rapportskjema: Frist: 1. oktober 2015

Frifond-søknadsskjema: Frist: 20. oktober 2015

Se også egen mail som er blitt sendt ut av arbeidsgruppen.