Regnskap mal

Last ned malen og bruk den når du skal få pengene tilbakebetalt.

Siste nytt

4. mar, 2016

Landsmøte 2016 og kurs

Landsmøte 2016 og kurs arrangeres i år 15.-17. april. Sted: Oslo. Ta kontakt med styreleder i deres lokallag for ytterliggere informasjoner.

Medlemsliste Mal 2015

Fjern de cellene dere ikke trenger. Legg til flere hvis dere har flere medlemmer enn det det er plass til i denne malen. Husk oppdatering. Ta kontakt på vbufpost@hotmail.com hvis dere trenger hjelp.

Aarsrapport_lokallag_grunnlagsaaret_2015 Mal

Frist for innsending av årsrapport2015 og medlemsliste2015 mm.

Hei, alle lokallag! Husk å sende inn årsrapport2015 og medlemsliste2015 innen 22.mars 2016.

Det skal både sendes digitalt(uten signatur) per email til emailadressen: vbufpost@hotmail.com

og per post med signatur og dato til adressen: VBUF, v/Harriet Kampen, Betzy Kjelsbergs Vei 144A, 3024 DRAMMEN

I tillegg til det vanlige dere pleier å sende inn, som årsberetning og regnskap, skal det også sendes inn årsmøteprotokoll for 2015.

 

Frister

Frist for å sende inn rapportskjema på brukte frifond-midler er satt til 20. september 2015

Frist for å sende inn søknadsskjema for nye Frifond-midler er 1. oktober 2015. Jo tidligere søknaden sendes inn, desto fortere blir midlene videreformidlet. 

Nye frister:

Frifond-rapportskjema: Frist: 1. oktober 2015

Frifond-søknadsskjema: Frist: 20. oktober 2015

Se også egen mail som er blitt sendt ut av arbeidsgruppen.