Medlemskap i Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

Ønsker du å delta i foreningens aktiviteter? Meld deg inn og få tilgang til aktivitetene. Medlemskapet koster 50 kr per år.

Send en mail til VBUFpost@hotmail.com. Husk å oppgi fødselsår. Du tilhører det lokallaget som er nærmest din bostedsadresse.