Medlemskap i VBUF

 

Ønsker du å delta i foreningens aktiviteter? Meld deg inn og få tilgang til aktivitetene. Medlemskapet koster 50 kr per år. Er du under 15 år, må din(e) foresatt(e) melde deg inn.Er du 15 år og oppover, må du selv melde deg inn.

Send en mail til VBUFpost@hotmail.com, eller skriv på feltet under. Husk å oppgi fødselsår.

 

Mal på søknad:

Fullt navn:

Fødselsdato: 

Adresse: 

Email: 

Mobilnummer: