Vedtekter - Vietnamesisk Barne- og Ungdomsforening

Stiftet 01.06.2003

2. FORMÅL
2.1 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for barn og ungdommer i aldersgruppen 0-33 år, med interesse for eller tilknytning til Vietnam.

2.2 Foreningen er suveren, partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral.
2.3 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening skal organisere ulike fritidstiltak som ivaretar og representerer interessene til medlemmene, og særlig vektlegge tiltak som fokuserer på utdanning og utvikling.
2.4 VIETNAMESISK BARNE- OG UNGDOMSFORENING skal gi tilbud om aktiviteter og opplæring til medlemmene, og øke kontakten mellom det vietnamesiske miljøet og det norske samfunnet.
2.5 VIETNAMESISK BARNE- OG UNGDOMSFORENING skal initiere holdningsskapende arbeid blant barn og unge, og særlig vektlegge tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler.